Scripty pro začátečníky 

- Stačí vložit určený kód na svůj web a za NICK dosadit nick u kterého chcete vypsat informace.

Zjisti zda nick exituje: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=exist&nick=NICK"></SCRIPT>

Zjisti zda nick existuje (barevny): 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=exist2&nick=NICK"></SCRIPT>

Pohlaví: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=pohlavi&nick=NICK"></SCRIPT>

Hodiny: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=hodiny&nick=NICK"></SCRIPT>

Zbytek minut z počtu hodin: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=zbhod&nick=NICK"></SCRIPT>

Minuty: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=minuty&nick=NICK"></SCRIPT>

Sekundy: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=sekundy&nick=NICK"></SCRIPT>

Wéčka: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=wecka&nick=NICK"></SCRIPT>

Top: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=top&nick=NICK"></SCRIPT>

Status: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=status&nick=NICK"></SCRIPT>

Status (barevny): 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=status2&nick=NICK"></SCRIPT>

Prava: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=prava&nick=NICK"></SCRIPT>

Prava (barevny): 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=prava2&nick=NICK"></SCRIPT>

Whodiny poslednich 10 dni: 
<SCRIPT type="text/javascript" src="http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=whodiny&nick=NICK"></SCRIPT>


 Scripty pro pokročilejší 

Jejich výstupy je nutno zpracovat nějakým programovacím jazykem, např. PHP.Zjistí zda nick existuje: 
http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=existp&nick=NICK

- Pokud nick existuje, výstup vrací následující hodnotu: 1
- Pokud nick neexistuje, výstup vrací hodnotu: 0Info o uživateli: 
http://whodiny.snipp.eu/scripty.php?akce=infouser&nick=NICK

-Výstup vrací následující informace odděleny znakem nového řádku \n
nick existuje: 1 / nick neexistuje: 0
muž: 0 / žena: 1
počet hodin
počet wéček
pozice v topu
offline: 0 / online: 1
běžný uživatel: 0 / stálý správce: 1 / modrá hvězda: 2 / černá hvězda: 3 / zelená hvězda: 4 / žlutá hvězda: 5 / červená hvězda: 6